Integritetspolicy

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Vi samlar främst in din information för att erbjuda dig varor på vår hemsida och för att kunna skicka dina beställningar hem till dig. Med detta följer att vi även måste spara vissa uppgifter om dina köp i ett antal år på grund av de lagkrav som finns vad gäller reklamationer och/eller garantier. Utöver detta behandlar vi vissa av dina uppgifter för att marknadsföra varor som vi tror kan vara av intresse för just dig.

Information som du lämnar till oss

  • När du skapar ett konto på Studiozacks.se Namn, adress, email och telefon
  • När du genomför ett köp – Information om din betalning.
  • När du är i kontakt med oss – kundtjänst och service

Information vi samlar om dig:

  • Aktivitet på Studiozacks.se (cookies)

Varför och hur länge vi behandlar din information

För att vi ska kunna boka in dig och leverera varor till dig, eller för att sedan följa upp ett service/garanti/reklamationsärende, så innebär det att vi behöver behandla vissa uppgifter om dig.

MARKNADSFÖRING OCH ANNONSERING

Vi kan komma att dela information med annonspartners för att skicka reklammeddelanden till dig eller för att visa dig mer skräddarsytt innehåll. Detta gör vi för att annonserna ska innehålla mer relevanta produkter som kan vara av intresse för dig och därmed förstå hur användare interagerar med annonser.

Profilering för direkt marknadsföring

När du besöker Studiozacks.se så använder vi oss av din aktivitet där för att förbättra urvalet av produkter som du ser. Vi erbjuder olika produkter och vi vill gärna hjälpa dig med att visa det som vi tror är mest relevant för dig. Samma princip använder vi oss av när vi marknadsför via andra kanaler som tex Facebook.

Du kan ändra dina inställningar via din webbläsare så att du inte får anpassade annonser. Detta gör du själv via den webbläsare som du använder. Däremot kommer vi fortfarande annonsera på Facebook och Google så du kommer fortfarande se våra annonser, men den kommer i sådant fall inte anpassas efter vad vi tror du tycker är mest relevant.

VILKA VI DELAR DIN INFORMATION MED

Tjänsteleverantörer och andra

Vi på Studiozacks.se har till största del egen teknik för att kunna förmedla våra produkter till dig. Men i några undantag så behöver vi anlita utomstående parter (exempelvis mailutskick eller olika betallösningar) men då ser vi också till att säkerställa att de håller minst lika bra dataskydd för dina uppgifter som vi gör.

Transport och logistikföretag

När du har köpt en vara hos oss behöver vi sedan skicka den till dig. För detta syfte delar vi din adressinformation med några andra aktörer för att du ska kunna få hem varan i brevlådan. Fast vi ser såklart till att säkerställa att dessa aktörer håller minst ett lika gott skydd för dina uppgifter som vi gör.

DINA RÄTTIGHETER

Eftersom vi behandlar din information så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har som kund. Här nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den

  • Rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig. Du kan logga in på vår bokningssida och själv göra ett registerutdrag på all data vi har lagrad om dig. Är det så att du inte har en profil kan du skicka din begäran om registerutdrag till info@studiozacks.se
  • Rätt till rättelse. Om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den.
  • Rätt till radering. Du har rätt att begära att vi raderar information om dig som vi behandlar med ditt samtycke, om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att den informationen raderas. Du kan logga in på ditt konto och själv radera ditt konto med tillhörande uppgifter. Vi kommer däremot behålla vissa uppgifter under den tid som vi är rättsligt skyldiga för.
  • Rätt att invända mot behandling. När vi behandlar din information på grunden “legitimt intresse” så har du rätt invända mot behandlingen på grund av skäl som hänför sig till din specifika situation och som vi inte rimligen hade kunnat förutse. Om du invänder mot sådan behandling måste vi antingen påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dem skäl du angett, eller upphöra med just den behandlingen av dina uppgifter.
  • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan bli bättre på att förvalta ditt förtroende. Men du har oavsett alltid rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen vilket du hittar mer information om här; https://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/

SÄKERHET KRING DIN INFORMATION

Studiozacks.se sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Studiozacks.se vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy och dataskyddsförordningen.

BARN

Våra tjänster riktar sig inte till barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn som är under 13 år. Om du är förälder till ett barn och blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss på info@studiozacks.se så att du kan begära att få utöva dina tillämpliga tillgångs-, rättelse-, uppsägnings- och/eller invändningsrättigheter.

COOKIEPOLICY

När du besöker Studiozacks.se kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras i din webbläsare, mobil eller surfplatta. Studiozacks.se använder cookies för att underlätta din användning av hemsidan och för att inhämta information som tex statistik om besökare av hemsidan. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla, förbättra hemsidan och för att du ska se mer relevanta produkter.

KONTAKTUPPGIFTER

Serpendi AB, org.nr. 556367-2137 är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.